• Tin tiêu điểm

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023 & Hội thi STKT 2022-2023 »

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Dưới đây là toàn văn bản Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Dưới đây là toàn văn Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 được ban hành theo Quyết định số 01 /QĐ-BTCCT ngày 01 /02/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Bài viết không có ảnh đại diện

Văn bản về việc phối hợp tổ chức Hội thi STKT năm 2022-2023 Ngày 16/6/2022, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh đã có văn bản đề nghị các tổ chức, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Hội thi. Dưới đây là toàn văn văn bản

Bài viết không có ảnh đại diện

Thông báo trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Ngày 30/8/2022, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 đã ra thông báo về việc trao giải thưởng Cuộc thi. BBT xin đăng toàn văn thông báo này

Trang tiếp

Văn bản chỉ đạo điều hành

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi năm 2023
 

Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2030

Ban hành thể lệ Hội thi STKT năm 2022-2023

Kế hoạch Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023
 

Quyết định Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023
 

Chưa có video
Số lượt truy cập: 700139- Đang online : 110