• Tin tiêu điểm

Giới thiệu »

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021 Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh là cuộc thi thường niên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với một số tổ chức, cơ quan trong tỉnh tổ chức.

Lễ tổng kết trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng Sau gần một năm phát động, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020 đã được triển khai đến tất cả các địa phương, đơn vị trong tỉnh và thu được những kết quả tốt đẹp.

Những trí thức tiêu biểu: PHẠM ĐÔN LỄ (1456-?) Phạm Đôn Lễ còn được gọi là Trạng Chiếu...

Một số tư liệu về trí thức Tuyên Quang trước năm 1945 Qua các tài liệu lưu trữ khá ít ỏi còn lại và một số công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa … có thể thấy dù ở thời kỳ nào, lịch sử địa phương cũng ghi nhận những trí thức là người Tuyên Quang, hoặc sinh sống, làm việc tại Tuyên Quang; Đó là những nhà nho, nhà thơ, nhà văn, quan lại trong bộ máy chính quyền...

Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua.

Giới thiệu về Tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa và Kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định Số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trang tiếp

Chưa có video
Số lượt truy cập: 376628- Đang online : 15