• Tin tiêu điểm

Giới thiệu »

Bài viết không có ảnh đại diện

Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp hội khoá II Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang khoá II, nhiệm kỳ 2019-2024

Một số tư liệu về trí thức Tuyên Quang trước năm 1945 Qua các tài liệu lưu trữ khá ít ỏi còn lại và một số công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa … có thể thấy dù ở thời kỳ nào, lịch sử địa phương cũng ghi nhận những trí thức là người Tuyên Quang, hoặc sinh sống, làm việc tại Tuyên Quang; Đó là những nhà nho, nhà thơ, nhà văn, quan lại trong bộ máy chính quyền...

Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang Điều lệ này đã được Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua.

Trang tiếp

Văn bản chỉ đạo điều hành
Chưa có video
Số lượt truy cập: 1222208- Đang online : 727