• Tin tiêu điểm

Khoa học & Công nghệ » Khoa học XH & NV

Bác Hồ thăm Tuyên Quang tháng 3/1961 Tuyên Quang là vùng đất lịch sử đã vinh dự được chứng kiến nhiều hoạt động quan trọng và mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những sự kiện trọng đại của dân tộc. Trong Cách mạng Tháng Tám 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, làm việc gần 6 năm, trên 20 địa điểm khác nhau ở Tuyên Quang.

Những năm Sửu là mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam Ban Biên tập xin giưới thiệu với bạn đọc bài viết của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam giới thiệu một số mốc lịch sử quan trọng liên quan đến năm Sửu trong lịch sử Việt Nam.

Quách Hữu Nghiêm (1442-1504) Những trí thức tiêu biểu của Việt Nam: Quách Hữu Nghiêm (1442-1504)

Lê Thánh Tông (1442-1497), một hoàng đế văn vũ kiêm toàn Tiếp theo loạt bài về trí thức Việt Nam tiêu biểu, BBT xin giới thiệu với độc giả bài sưu tầm về Vua Lê Thánh Tông.

Người xưa nói về trí thức, quan điểm của Đảng, Bác Hồ về trí thức BBT xin giới thiệu một số nhìn nhận của cha ông ta và của Đảng, của Bác Hồ về trí thức

Tuyên Quang với chiến thắng Việt Bắc -Thu Đông 1947 73 năm trước, Quân đội nhân dân Việt Nam non trẻ đã có chiến thắng vang dội Thu đông năm 1947 trước quân viễn chinh Pháp. Trong chiến thắng ấy, quân và dân Tuyên Quang đã có những đóng góp không nhỏ...

Tuệ Tĩnh (Thế kỷ XIV), người mở đầu nền y dược cổ truyền dân tộc Bài viết này là bài tiếp theo loạt bài về danh nhân, trí thức tiêu biểu

“Điều mấu chốt là Chủ tịch Hồ Chí Minh áp dụng chính sách tín nhiệm đối với trí thức” Stein Tonnesson là nhà sử học người Na Uy đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu về Việt Nam. Năm 1989, ông sang Việt Nam để chuẩn bị cho cuốn sách viết về cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông đã phỏng vấn nhiều nhân chứng lịch sử, trong đõ có luật sư Phan Anh, người đã từng làm Bộ trưởng trong Chính phủ Trần Trọng Kim, sau đó là Bộ trưởng Quốc phòng của Chính phủ cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

Bác Hồ với trí thức Ban Biên tập xin giới thiệu với bạn đọc một số bài viết của Bác Hồ về trí thức

HỒ TÔNG THỐC (Thế kỷ 14) Trang tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tiếp tục đăng bài về danh nhân đất Việt

Trang tiếp

Chưa có video
Số lượt truy cập: 376648- Đang online : 35