• Tin tiêu điểm

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2024 & Hội thi STKT 2024-2025 »

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Dưới đây là toàn văn bản Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Dưới đây là toàn văn Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 được ban hành theo Quyết định số 01 /QĐ-BTCCT ngày 01 /02/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Bài viết không có ảnh đại diện

Văn bản về việc phối hợp tổ chức Hội thi STKT năm 2022-2023 Ngày 16/6/2022, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh đã có văn bản đề nghị các tổ chức, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Hội thi. Dưới đây là toàn văn văn bản

Trang tiếp

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

V/v triển khai và thực hiện văn bản

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Chưa có video
Số lượt truy cập: 866282- Đang online : 63