• Tin tiêu điểm

Văn bản chỉ đạo điều hành »

     Tìm kiếm văn bản

Trích yếu:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
03/KH-BTCHT 09/04/2021 Kế hoạch Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2021
08/ QĐ-BTCHT 09/04/2021 Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnhTuyên Quang năm 2021
170/QĐ-UBND 25/03/2021 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021
05/QĐ-BTCCT 12/03/2021 Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021
02/KH -BTCCT 11/03/2021 Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021 
01/KH-LHH 28/01/2021 Kế hoạch tập huấn phổ biến kiến thức Khoa học và Kỹ thuật năm 2021
03/LHH 27/01/2021 Về việc viết, cung cấp và gửi tin bài năm 2021
09 /BTCCT 08/09/2020 V/v trả lại sản phẩm, giải pháp dự thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2020
 
10/QĐ-BTCCT 25/08/2020 Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020
01/BTCCT-KH 21/02/2020 Kế hoạch triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020
01 /QĐ-BTCCT 21/02/2020 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020
88/QĐ-UB 11/02/2020 Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020
127/KH-UBND 14/01/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
3771/UBND-KGVX 23/12/2019 Triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
18/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động thực hiện sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chưa có video
Số lượt truy cập: 376646- Đang online : 33