• Tin tiêu điểm

Văn bản chỉ đạo điều hành »

     Tìm kiếm văn bản

Trích yếu:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải file
01/KH-LHH 28/01/2021 Kế hoạch tập huấn phổ biến kiến thức Khoa học và Kỹ thuật năm 2021
03/LHH 27/01/2021 Về việc viết, cung cấp và gửi tin bài năm 2021
09 /BTCCT 08/09/2020 V/v trả lại sản phẩm, giải pháp dự thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng năm 2020
 
10/QĐ-BTCCT 25/08/2020 Trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020
01/BTCCT-KH 21/02/2020 Kế hoạch triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020
01 /QĐ-BTCCT 21/02/2020 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020
88/QĐ-UB 11/02/2020 Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020
127/KH-UBND 14/01/2020 Triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
3771/UBND-KGVX 23/12/2019 Triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
18/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động thực hiện sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
88/LHH 25/10/2019 Mẫu danh sách đại biểu dự Đại hội LHH lần thứ II
109/QĐ-UBND 17/04/2019 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
46/KH-UBND 11/04/2019 Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
100/KH-UBND 19/11/2018 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019
89/KH-UBND 01/10/2018 Thực hiện kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khoá XIV) thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH TW Đảng (KHoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Văn bản chỉ đạo điều hành
Chưa có video
Số lượt truy cập: 356215- Đang online : 44