• Tin tiêu điểm
Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2020

Mẫu phiếu điều tra khảo sát nguồn nhân lực KH&CN kèm theo công văn số 21/LHH ngày 17/5/2017 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Tuyên Quang

Về việc ban hành ”Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”
 

Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020
 

V/v thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 2209/SNN-PTNT kèm Mẫu biểu báo cáo kết quả 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng 

 Hồ sơ thẩm định và họp xét công nhận xã Năng Khả huyện Na Hang  đạt chuẩn nông thôn mới.

Công văn số 2072/SNN-TTr về việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định số 63/2013/NĐ-Cp ngày 12/1/2013 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Hồ sơ thẩm định đề nghị công nhận xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa là xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Công văn số 2052/SNN-TrTr về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2015.

Công văn số 2037/SNN-TTr về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra,

Công điện số 23/CĐ-TW của Ban chỉ đạo PCTT về đóng cửa xả hồ Tuyên Quang lúc 16h ngày 09/9/2015

Chưa có video
Số lượt truy cập: 16887- Đang online : 13