• Tin tiêu điểm
Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 2209/SNN-PTNT kèm Mẫu biểu báo cáo kết quả 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng 

 Hồ sơ thẩm định và họp xét công nhận xã Năng Khả huyện Na Hang  đạt chuẩn nông thôn mới.

Công văn số 2072/SNN-TTr về việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định số 63/2013/NĐ-Cp ngày 12/1/2013 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp.

Hồ sơ thẩm định đề nghị công nhận xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa là xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Công văn số 2052/SNN-TrTr về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2015.

Công văn số 2037/SNN-TTr về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra,

Công điện số 23/CĐ-TW của Ban chỉ đạo PCTT về đóng cửa xả hồ Tuyên Quang lúc 16h ngày 09/9/2015

Công văn số 1129/TĐTQ-KTAT về việc mở thêm 01 cửa xả của Hồ thủy điện Tuyên Quang

Công văn số 2007/SNN-TTr về việc Báo cáo công tác nội chính và Phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2015

Công điện số 20/CĐ-TW hồi 10h, ngày 6/9/2015 của Thường trực Ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mực nước dâng cao ở hạ lưu do việc vả lũ hồ chứa.

Công văn số 1963/SNN-KH về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình Dân tộc(Kèm cv 875/UBDT)

Chưa có video
Số lượt truy cập: 7985- Đang online : 3