• Tin tiêu điểm
Giới thiệu › Cơ cấu tổ chức14/1/2016 13:20

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức bao gồm:
1. Ban  Chấp hành: 25 thành viên
2 Ban Thường vụ: 11 thành viên
3. Bộ phận thường trực gồm:
- Chủ tịch;
- Phó Chủ tịch thường trực Kiêm Chánh Văn phòng;
- Tổng Thư ký;
     - 01 cán bộ làm nhiệm vụ Thư ký biên tập Bản tin Khoa học và Kỹ thuật kiêm  Phó Ban biên tập và quản trị Trang Thông tin điện tử.
4. Các bộ phận trực thuộc:
      1. Ban Tuyên truyền, phổ biến kiến thức Khoa học-Kỹ thuật và Hợp tác quốc tế.
       2. Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.
       3. Ban Kiểm tra
       4. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử.
       5. Ban Biên tập Bản tin Khoa học và Kỹ thuật.
       6. Văn phòng.

Lượt xem: 1860

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

V/v triển khai và thực hiện văn bản

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Chưa có video
Số lượt truy cập: 987710- Đang online : 45