• Tin tiêu điểm
Các hội › Hội Làm vườn7/6/2023 15:24

Năm 2022: Hội Làm vườn khuyến khích hội viên đầu tư vốn, ứng dụng KHKT vào sản xuất

Tính đến cuối năm 2022, Hội có tổng số  1.332 hội viên, sinh hoạt ở 01 hội cấp huyện (Thành phố Tuyên Quang), 13 hội cấp xã và 65 Chi hội ở thôn bản. Đã chỉ đạo và tổ chức thành công 10/10 cơ sở Hội thành phố Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng kế hoạch. Tổ chức thành lập mới 02 cơ sở Hội tại xã Kim Phú và phường Mỹ Lâm. Phối hợp với Hội Làm vườn thành phổ tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phổ giải thể 03 cơ sở (phường Tân Quang, Phan Thiết, Minh xuân) vì trên địa bàn 03 cơ sở này không quy hoạch phát triển VAC.
Ban chấp hành Hội thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới toàn thế Hội viên Hội Làm vườn tỉnh và các thành viên Hội cơ sở. Hướng dẫn Hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyến đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đầu tư máy móc, thiết bị, vật tư chất lượng tốt vào sản xuất nông, lâm nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đẩy mạnh sản xuất VAC hàng hoá gắn với thương hiệu sản phẩm và thị trường, tăng thu nhập, nâng cao đời sống và làm giàu từ sản xuất VAC. Hội cung cấp thông tin các chủ trang trại thuộc các loại mô hình khác nhau ở trong và ngoài tỉnh đế các chủ trang trại liên lạc, trao đối kinh nghiệm làm VAC và những vấn đề các chủ trang trại quan tâm. Phát động phong trào thi đua làm vườn giỏi trong Hội viên, vận động Hội viên sử dụng tổt đất đai, lao động làm kinh tế VAC; mạnh dạn đầu tư vốn, ứng dụng KHKT vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sản xuẩt VAC đạt hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập.
Phổi hợp với Hội Làm vườn thành phố khảo sát, lựa chọn, giới thiệu 01 hợp tác xã là Hội viên các Hội cơ sở tham gia với Hội Nông nghiệp tuần hoàn theo Văn bản số 19/HLV-CV ngày 13/6/2022 của Hội Làm vườn Việt Nam. Đã tồ chức cho Hội viên tham quan mô hình VAC, trang trại thu nhập cao tại Hội Làm vườn tỉnh Sơn La để các học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực hiện mô hình VAC của tỉnh bạn vào mô hình của gia đình mình, địa phương minh. Tổ chức 02 lớp tập huấn nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022 tại thành phố Tuyên Quang với 100 học viên tham gia.

BBT

Lượt xem: 461

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành
Chưa có video
Số lượt truy cập: 1222305- Đang online : 824