• Tin tiêu điểm
Tin tức - Sự kiện › Tin trong nước25/9/2019 15:45

Bàn tổ chức Đại hội lần thứ II

Ngày 25/9/2019, Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã họp bàn việc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ban Chấp hành đã cho nhiều ý kiến về Đề án nhân sự và các văn kiện dự thảo khác của Đại hội như:
Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II của Liên hiệp Hội
Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ I
Báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ I, phương hướng công tác kiểm tra nhiệm kỳ II.
Báo cáo tài chính 5 năm 2014-2019
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp Hội
 


Quang cảnh cuộc họp

Ban Chấp hành đã ra nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024, được 100% đại biểu dự họp nhất trí thông qua.
BTV

Lượt xem: 319

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh

Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động thực hiện sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Mẫu danh sách đại biểu dự Đại hội LHH lần thứ II

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thực hiện kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khoá XIV) thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH TW Đảng (KHoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2018-2019

Chưa có video
Số lượt truy cập: 312047- Đang online : 20