• Tin tiêu điểm
Tin tức - Sự kiện › Tin trong nước24/3/2020 14:3

Kỳ họp thứ II của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh

Ngày 20/3/2020, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa II (nhiệm kỳ 2019-2024) đã tổ chức kỳ họp thứ II với sự tham gia của 23/29 ủy viên Ban Chấp hành. Dưới sự chủ trì của đồng chí Giang Văn Huỳnh, Chủ tịch Liên hiệp hội, kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội

 
Các đại biểu dự họp đã nghe báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang lần thứ II ; nghe thông báo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 6/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang gồm 7 chương, 22 điều.
    Tại kỳ họp, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội trình Ban Chấp hành dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra; Chương trình công tác năm 2020 của Liên hiệp Hội và Kế hoạch triển khai thực hiện; các văn bản về kiện toàn tổ chức của Liên hiệp Hội, gồm: Ban Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Ban Biên tập Bản tin và Trang thông tin điện tử; Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật Liên hiệp Hội…Các bản dự thảo nhận được sự đồng thuận cao của các đại biểu tại hội nghị. Với tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tế, các ủy viên Ban Chấp hành cũng tham gia thêm một số ý kiến để hoàn thiện các văn bản trên.
 


Quang cảnh kỳ họp
 
          Kỳ họp thứ II, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa II là kỳ họp đầu năm 2020, cũng là kỳ họp đầu nhiệm kỳ. Các nội dung được thông qua tại kỳ họp là cơ sở cho toàn bộ hoạt động và sự phát triển đi lên của Liên hiệp Hội trong cả nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời biểu thị sự thống nhất, tập trung trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành đối với nhiệm vụ chung của Liên hiệp Hội.
Lê Thị Thanh Hiền, Tổng Thư ký LHH

Lượt xem: 90

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh

Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động thực hiện sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Mẫu danh sách đại biểu dự Đại hội LHH lần thứ II

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thực hiện kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khoá XIV) thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH TW Đảng (KHoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2018-2019

Chưa có video
Số lượt truy cập: 318866- Đang online : 29