• Tin tiêu điểm
Tin tức - Sự kiện › Tin trong nước28/3/2023 14:43

Bài 6: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI

Ngày 27-28/4/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) Liên hiệp Hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của 677 đại biểu đại diện cho 125 hội thành viên (gồm 55 Liên hiệp hội địa phương và 70 hội ngành toàn quốc, trong đó có 4 tổng hội với hơn 80 hội thành viên hoạt động trong phạm vi cả nước)

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa X) ngày 06/8/2008 "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đã khẳng định: “Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển của kinh tế tri thức phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đòi hỏi phải lựa chọn con đường phát triển rút ngắn, phát huy đến mức cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức”.
Để thực hiện được mục tiêu đó, đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội  Việt Nam ) nói riêng có một vai trò, vị trí rất quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp, động viên đội ngũ trí thức, hội viên phát huy truyền thống của trí thức Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Khóa VI nhận nhiệm vụ
 
Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiệm kỳ V (2004-2009) và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ VI (2010-2015), Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ V (2004-2009) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2010-2015), Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009), Báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và thông qua những nội dung cơ bản của Điều lệ sửa đổi và giao cho Hội đồng Trung ương khóa VI căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị, Thông báo số 329/TB-TW ngày 26/4/2010 của Ban Bí thư để hoàn thiện, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Đại hội bầu ra Hội đồng Trung ương nhiệm kỳ VI gồm 144 ủy viên.
Trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng Trung ương đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 23 thành viên do GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Uỷ viên TW Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội, làm Chủ tịch. Ba phó chủ tịch gồm: TS Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; PGS.TS Hồ Uy Liêm, Quyền Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam  khóa V và TS Trần Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Cơ khí Việt Nam. TS Phạm Văn Tân tiếp tục đảm nhiệm chức Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam  khóa VI. Hội đồng Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Trần Việt Hùng làm Chủ nhiệm.
Các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư; Huỳnh Đảm, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể đã tới dự Đại hội.
DANH SÁCHĐOÀN CHỦ TỊCH
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆTNAM KHOÁ VI
TT Họ và tên Chức vụ  Đơn vị công tác  
 
1.           Nguyễn Văn Cư PCT Hội KHKT Biển VN  
2.           Nguyễn Văn Đúng Chủ tịch LHH Đồng Tháp  
3.           Nguyễn Ngọc Giao Chủ tịch LHH TP. HCM  
4.           Chu Hảo Giám đốc NXB Tri thức  
5.           Lê Tuấn Hoa Chủ tịch Hội Toán học VN  
6.           Vũ Ngọc Hoàng Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo TW  
7.           Trần Ngọc Hùng Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng VN  
8.           Trần Việt Hùng PCT – TTK Tổng Hội Cơ khí VN  
9.           Nguyễn Đình Hương PCT LHH Hà Nội  
10.        Phan Thị Kim Chủ tịch Hội An toàn thức phẩm VN  
11.        Hồ Uy Liêm Q. Chủ tịch LHH VN  
12.        Đặng Vũ Minh Chủ tịch Hội Phân tích Hoá, Lý, sinh học VN  
13.        Đỗ Nam Chủ tịch LHH Thừa Thiên - Huế  
14.        Nguyễn Hữu Ninh PGĐ Trung tâm Nghiên cứu, giáo dục môi trường và phát triển   
15.        Y Ghi Nie Phó Chủ tịch LHH Đắc Lắc  
16.        Dương Trung Quốc TTK Hội KH Lịch sử VN  
17.        Phạm Bích San Phó TTK LHH VN  
18.        Phạm Văn Tân TTK LHH VN  
19.        Đặng Văn Thanh Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán VN  
20.        Lê Xuân Thảo PCT TT Quỹ VIFOTEC  
21.        Lê Đình Tiến Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ  
22.        Lương Đức Trụ Chủ tịch LHH Hải Dương  
23.        Đỗ Thị Vân Trưởng Ban TC – CB LHH VN  
DANH SÁCH TRÍCH NGANG UỶ VIÊN UBKTKHOÁ VI
 (2010 - 2015)
TT Họ và tên Chức danh Hội Chức danh UBKT  
 
1.      Trần Việt Hùng PCTTT – TTK Tổng Hội Cơ khí VN Chủ nhiệm  
2.      Nghiêm Quốc Bảo PCTTT,TTK- Hội Sở hữu trí tuệ VN UV  
3.      Nguyễn Thị Dung Chuyên viên -LHH VN UV  
4.      Nguyễn Vân Đình PCTTT - Hội Dược học VN UV  
5.      Đậu Ngọc Hào PCT - Hội Thú y VN UV  
6.      Nguyễn Sỹ Khánh PCT TT – TTK- LHH Bình Dương UV  
7.      Nguyễn Lợt PCT- LHH Bình Thuận UV  
8.      Lê Công Lương Chánh VP  LHH VN UV  
9.      Hoàng Xuân Trường Q. Chủ tịch LHH Nghệ An UV  
Lê Công Lương – Lê Hồng

Lượt xem: 50

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi năm 2023
 

Chưa có video
Số lượt truy cập: 731716- Đang online : 108