• Tin tiêu điểm
Tin tức - Sự kiện › Tin trong nước29/3/2023 14:29

Bài 8: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 24 và 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khoá VII, cho biết: trong suốt 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước.Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ đã tham dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức, những nhà khoa học Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, chưa bao giờ, chủ đề khoa học công nghệ được nhắc đến một cách toàn diện như những năm qua từ nông nghiệp thông minh đến cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam quyết tâm không để lỡ nhịp, không để bị bỏ lại phía sau.
Thủ tướng đánh giá, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về cả lượng lẫn chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng vào con đường đi lên rất xán lạn của Việt Nam. Con đường để thoát bẫy thu nhập trung bình, con đường để trở thành đất nước thịnh vượng và dân tộc hùng cường vào năm 2045 chỉ có thể là con đường của tri thức và chất xám, khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo liên tục và không ngừng.

Các đại biểu tham dự Đại hộiLiên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII thực hiện nghi thức chào cờ

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: Từ khi thành lập năm 1983 đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Liên hiệp Hội Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh, với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên; hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Liên hiệp Hội Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và các phần thưởng cao quý khác.
Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã bầu 192 người vào Hội đồng Trung ương. Tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Trung ương khóa VIII, các đại biểu đã bầu ra Đoàn chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII. Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và  Môi trường của Quốc hội được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; GS. TSKH Đặng Vũ Minh,Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VII được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam.
 
TSKH.Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025)


DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM KHÓA VIII:
STT Họ và tên Chức vụ trong LHHVN Đơn vị công tác Chức vụ
1 Phan Xuân Dũng Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Liên hiệp Hội Việt Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội
2 Nguyễn Hồng Diên Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Ban Tuyên giáo Trung ương Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Liên hiệp Hội Việt Nam
3 Phạm Quang Thao Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
4 Nguyễn Quyết Chiến Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội
5 Nguyễn Quốc Bảo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bến Tre Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
6 Hoàng Thị Bình Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng Chủ tịch
7 Lê Trần Bình Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam Chủ tịch
8 Đặng Việt Dũng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam Chủ tịch
9 Đỗ Cảnh Dương Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam Chủ tịch
10 Nguyễn Hoàng Giang Ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng
11 Trần Đức Lai Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam Chủ tịch
12 Phạm Ngọc Linh Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ban Tuyên giáo Trung ương Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ
13 Nguyễn Phước Lộc Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ban Dân vận Trung ương Phó Trưởng Ban
14 Trần Danh Lợi Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Hà Nội UV Đảng đoàn, PCT-TTK, CT Hội Cầu đường HN
15 Lê Công Lương Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng
16 Trần Công Phàn Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch
17 Phan Văn Phấn Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
18 Nguyễn Văn Phước Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Hồ Chí Minh Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
19 Đặng Văn Thanh Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam Chủ tịch
Lê Duy Tiến Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban  
20 Trương Mạnh Tiến Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam Chủ tịch
21 Lê Xuân Thảo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bảo trợ
22 Nguyễn Anh Trí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Hội
23 Võ Công Trí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT TP. Đà Nẵng Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch
24 Phạm Thị Vượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam Chủ tịch
25 Nguyễn Thị Xuyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam Ủy viên BTV Đảng ủy LHHVN, Chủ tịch
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM KHÓA VIII :
STT Họ và tên Chức vụ trong UBKT Chức vụ, đơn vị công tác  
 
1 Phạm Quang Thao Chủ nhiệm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam  
2 Nguyễn Quyết Chiến Ủy viên Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam  
3 Nguyễn Hữu Giới Ủy viên Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam  
4 Trương Quang Hải Ủy viên Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bắc Giang  
5 Dương Thị Thu Hiền Ủy viên Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Tây Ninh  
6 Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam  
7 Ngô Thị Thanh Quý Ủy viên Chuyên viên chính Ban Tổ chức và Chính sách hộiLiên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam  
8 Lê Quang Thích Ủy viên Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ngãi  
9 Lê Vân Trình Ủy viên Chủ tịch Hội KHKT An toàn vệ sinh lao động Việt Nam  
Lê Công Lương – Lê Hồng

Lượt xem: 52

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi năm 2023
 

Chưa có video
Số lượt truy cập: 731710- Đang online : 102