• Tin tiêu điểm
Các hội › Liên minh hợp tác xã7/6/2023 15:13

Năm 2022, Liên minh Hợp tác xã đẩy mạnh tổ chức hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh

Hoàn thành việc bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra, Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
       Đã chủ động tổ chức tuyên truyền, thực hiện có kết quả các văn bản của cấp trên về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; phối hợp tham mưu Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Phối hợp tổ chức 03 lớp tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX cho 210 người, 01 lớp về Chuyển đổi số cho 40 giám đốc HTX. Làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, đã hướng dẫn thủ tục, quy trình thành lập mới 06 HTX, quan tâm công tác xử lý các HTX yếu kém, hoạt động kém hiệu quả, Số HTX đã giải thể hoặc chuyển đổi là 80/123 HTX; Công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên, công tác hỗ trợ vốn, tín dụng, phối hợp phê duyệt cho 01 thành viên HTX NN vay nguồn vốn 120 ( hỗ trợ tạo việc làm) 100 triệu đồng ; công tác xúc tiến thương mại tham gia 01 gian hàng của Liên minh HTX tỉnh tại Hội chợ xúc tiến thương mại Nông nghiệp, sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022 với 35 sản phẩm đặc sản, OCOP của các HTX thành viên trên địa bàn tỉnh; tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX chuyên đề “ Nông sản an toàn, rõ nguồn gốc xuất sứ”, giữa 17 tỉnh, thành phố; Hội nghị liên kết giữa Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang và Liên minh HTX thành phố Hà Nội. Tuyên truyền, vận động 15 HTX tham gia vào Hội chợ thượng mại du lịch Tuyên Quang năm 2022.
        Tính đến thời điểm ngày 16/11/2022: Toàn tỉnh có: 552 HTX (trong đó, số lượng HTX đang hoạt động 486 HTX, HTX ngừng hoạt động 66 HTX), thành lập mới 60 HTX, giải thể 42 HTX, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012: 18 HTX, tổng số thành viên của hợp tác xã là 11.647 thành viên, trong đó thành viên mới gia nhập HTX là 3.395 thành viên, số thành viên rút khỏi hợp tác xã là 298 thành viên, hiện còn 25 HTX chưa thực hiện chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX năm 2012. Tổng số vốn đăng ký của HTX là 1.186,1 tỷ đồng. Số HTX tham gia nộp ngân sách (thuế), đến 30/10: có 162 HTX, với số tiền: 15.915,27 triệu. Nộp Bảo hiểm: Có 119 HTX tham gia đóng bảo hiểm cho 412 người, với số tiền 3.428,1 triệu đồng. Doanh thu bình quân của HTX ước thực hiện năm 2022 đạt 1.430 triệu đồng, tăng 18,67% so với kế hoạch năm 2022. Lãi bình quân của HTX ước thực hiện năm 2022 đạt 92 triệu đồng/HTX, tăng 2,22% so với kế hoạch năm 2022. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên năm 2022 trong HTX ước đạt là 68,04 triệu đồng/người/năm. Có 129 HTX hoạt động hiệu quả, chiếm 24,06% tổng số HTX.
BBT

Lượt xem: 145

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

V/v triển khai và thực hiện văn bản

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Chưa có video
Số lượt truy cập: 812116- Đang online : 80