• Tin tiêu điểm
Tin tức - Sự kiện › Tin trong nước26/6/2024 15:16

VP Điều phối nông thôn mới thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2)

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư 20);
 
Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định 1008);
 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (sau đây viết tắt là KHCN) thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2) cụ thể như sau:
 
1. Danh mục nhiệm vụ tuyển chọn: Theo Quyết định số 1941/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2).
 
 
2. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tuyển chọn
 
a) Điều kiện tham gia tuyển chọn thực hiện theo Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 1008, Điều 4 Thông tư 20.
 
b) Hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Đợt 2) được chuẩn bị theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 1008, Điều 5 và Điều 6 Thông tư 20.
 
 
c) Định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước được quy định tại:
 
- Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2024/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 
- Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;
 
- Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 
- Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia;
 
- Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.
 
- Các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 
d) Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm 10 bộ (01 bản gốc và 09 bản copy) và USB hoặc CD có các file dữ liệu hồ sơ. Hồ sơ phải được đóng gói, niêm phong kín và bên ngoài ghi rõ các thông tin như sau: Tên nhiệm vụ và tên của Chương trình; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; Tên, địa chỉ, số điện thoại của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ; Danh mục tài liệu trong hồ sơ.
 
3. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn:
 
- Thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ: 13h30 ngày 26/6/2024.
 
- Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ: 13h30 ngày 26/7/2024.
 
- Ngày nhận hồ sơ: Ngày ghi tại dấu bưu chính nơi gửi (trường hợp gửi qua bưu chính) hoặc dấu đến của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương (trường hợp nộp trực tiếp).
 
4. Nơi nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn:
 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. Địa chỉ: Tầng 2 nhà B9, Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.
 
(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn Văn Thiết, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; điện thoại 0968.221.886; thư điện tử khcnntm2021.2025@gmail.com)
 
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
Theo khoahocphattrien.vn

Lượt xem: 49

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành
Chưa có video
Số lượt truy cập: 1222196- Đang online : 715