• Tin tiêu điểm

Các hội » Liên minh hợp tác xã

Phát triển HTX tỉnh Tuyên Quang: Thách thức lớn nhất là nhận thức Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang vừa thành công đề cập chính sách ưu đãi HTX là 1 trong 11 giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế 5 năm tới. Theo Liên minh HTX tỉnh này, làm sao lay chuyển được nhận thức đúng về HTX ở tỉnh, nhất là cấp huyện và xã vẫn đang là thách thức số một cần phải vượt qua.

Văn bản chỉ đạo điều hành
Chưa có video
Số lượt truy cập: 1222239- Đang online : 758