• Tin tiêu điểm

Các hội »

Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Phát triển HTX tỉnh Tuyên Quang: Thách thức lớn nhất là nhận thức Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang vừa thành công đề cập chính sách ưu đãi HTX là 1 trong 11 giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế 5 năm tới. Theo Liên minh HTX tỉnh này, làm sao lay chuyển được nhận thức đúng về HTX ở tỉnh, nhất là cấp huyện và xã vẫn đang là thách thức số một cần phải vượt qua.

Văn bản chỉ đạo điều hành
Chưa có video
Số lượt truy cập: 356192- Đang online : 21