• Tin tiêu điểm
Gương hoạt động KHCN › Nhà KH&CN Việt Nam4/5/2019 15:2

Tiến sỹ Việt đầu tiên được mời tham gia biên tập Tạp chí khoa học quốc tế về nước

TS Trần Nguyễn Hải là nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam được mời tham gia vào Ban biên tập của tạp chí Water Science and Technology, thuộc NXB của Hiệp hội Nước Quốc tế (IWA).

 

 

Tiến sỹ Việt đầu tiên được mời tham gia biên tập Tạp chí khoa học quốc tế về nước - 1

TS Trần Nguyễn Hải.

Ban biên tập của Tạp chí Water Science and Technology, thuộc NXB của Hiệp hội nước quốc tế (IWA) cho biết, đã chính thức mời tiến sĩ Trần Nguyễn Hải - đang là giảng viên và nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Khoa học Cơ bản và Ứng dụng tại TP.HCM của ĐH Duy Tân tham gia biên tập cho Tạp chí này.

TS Hải là người Việt Nam đầu tiên được mời tham gia vào Ban biên tập của tạp chí này.

Bên cạnh đó, TS Trần Nguyễn Hải cũng là thành viên Ban biên tập (Editorial broad members) của tạp chí quốc tế “SN Applied Sciences” trên NXB Springer. TS Hải cũng tham gia phản biện (reviewer) cho 26 tạp chí ISI, trong đó có 16 tạp chí lớn thuộc NXB Elsevier.

Từ năm 2015 đến nay, TS Hải đã tham gia nghiên cứu và công bố 36 công trình (33/36 là tác giả chính). Trong đó, công trình theo xếp hạng của Thomson là: 20 bài (Q1), 5 bài (Q2), 4 bài (Q3), 3 bài (Q4), và 2 bài (Scopus). Hai chương sách đăng trên NXB Taylor & Francis và Springer.

Theo khampha.vn

Lượt xem: 417

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh

Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ hoạt động thực hiện sáng kiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Mẫu danh sách đại biểu dự Đại hội LHH lần thứ II

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thực hiện kết luận số 210-KL/TU ngày 25/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 27/10/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khoá XIV) thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của BCH TW Đảng (KHoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2018-2019

Chưa có video
Số lượt truy cập: 312030- Đang online : 3