• Tin tiêu điểm
Giới thiệu › Các đơn vị trực thuộc 26/4/2017 15:1

Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh Tuyên Quang

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VẬT CẢNH TUYÊN QUANG
Nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Văn Chiêu Chủ tịch Hội
2 Nguyễn Hữu Hoạch Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Xuân Tuyến Phó Chủ tịch
4 Trần Minh Tâm Trưởng ban kiểm tra
5 Nguyễn Đại Thành Ủy Viên Ban Thường vụ
6 Bùi Kim Chung Ủy viên BCH
7 Nguyễn Văn Biểu Ủy viên BCH
8 Lương Bá Trung Ủy viên BCH
9 Nguyễn Xuân Sang Ủy viên BCH
10 Phạm Văn Bình Ủy viên BCH
11 Nguyễn Huy Khôi Ủy viên BCH
12 Trần Kim Sơn Ủy viên BCH
13 Trịnh Ngọc Quang Ủy viên BCH
14 Nguyễn Quang Vịnh Ủy viên BCH
15 Nguyễn Xuân Tín Ủy viên BCH
                                                                             

Lượt xem: 1421

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

V/v triển khai và thực hiện văn bản

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Chưa có video
Số lượt truy cập: 785922- Đang online : 55