• Tin tiêu điểm
Khoa học & Công nghệ › Khoa học XH & NV1/2/2023 15:40

Họp báo phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Ngày 1-2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Họp báo
tại điểm cầu Trưởng Chính trị tỉnh.

 

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì họp báo. Buổi họp báo được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp báo tại điểm cầu Tuyên Quang.

Theo Ban tổ chức Cuộc thi, đối tượng tham gia dự thi là người Việt Nam trong và ngoài nước có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm chính luận thuộc một trong các loại hình tạp chí, báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình, video clip bảo đảm quy định; mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi.

Chủ đề tập trung vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay như: giá trị khoa học và cách mạng thời đại của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; lý luận về đường lối đổi mới đất nước mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; công tác bảo đảm an sinh xã hội và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch phản động...

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 31/7/2023. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10/2023. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo 3 loại hình tác phẩm dự thi, bao gồm loại hình tạp chí, loại hình báo, loại hình phát thanh truyền hình video clip. 

Mỗi loại hình gồm một giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải Khuyến khích; đồng thời ban tổ chức trao 15 giải tập thể xuất sắc là cơ quan tổ chức địa phương; trao 15 giải triển vọng cho các tác phẩm dự thi của đoàn viên thanh niên sinh viên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Cuộc thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, địa phương tổ chức triển khai Cuộc thi bài bản để có nhiều hơn đối tượng, tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi. Đồng thời phải quán triệt tinh thần cuộc thi là phản bác những quan điểm sai trái xuyên tạc, tuy nhiên đấu tranh phản bác phải có luận cứ và tính thuyết phục.

Cuộc thi phải được coi là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo 35. Để tạo sức lan tỏa của Cuộc thi, đồng chí đề nghị các cấp ủy, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi. Ngay sau cuộc họp báo phải khẩn trương triển khai thực hiện ở các bước tiếp theo, các tỉnh, thành ủy tổ chức một cách có bài bản để có nhiều người tham gia, có nhiều bài viết chất lượng.
Theo baotuyenquang.com.vn

Lượt xem: 140

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính"

Triển khai và thực hiện văn bản

Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thông báo công khai danh sách đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu" năm 2023

Về việc triển khai và thực hiện văn bản của MTTQ tỉnh về  lấy ý kiến nhân dân với dự thảo Luật đất đai sửa đổi

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu" tỉnh Tuyên Quang

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét chọn danh hiệu "Trí thức KH&CN tiêu biểu"

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi năm 2023
 

Chưa có video
Số lượt truy cập: 731670- Đang online : 62